Geo Patent


Wsparcie ochrony własności intelektualnej tworzonej w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w wyniku prac B+R z obszaru geofizyki górniczej

pliki dokumentacja

Głównym celem projektu jest przygotowanie i zgłoszenie do ochrony 5 innowacyjnych patentów z dziedziny geofizyki górniczej.

Geo Patent

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w I Osi priorytetowej „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”,Działanie 1.3 „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”, Poddziałanie 1.3.2 „Wsparcie ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R”.

dowiedz sie więcej

Mobile Use

Uzasadnienie realizacji

Niniejszy projekt powstał na bazie zapotrzebowania rynkowego zgłaszanego przez przedsiębiorców branży górniczej, a także partnerów gospodarczych w kraju i za granicą.