Skrót opisu

Sposób pomiaru względnych zmian naprężeń przed frontem ściany wydobywczej polega na tym, serwer rejestrująco-sterujący (6) rejestruje sygnały pomiarowe drgań z zainstalowanych w chodnikach przyścianowych (A) trójskładowych geofonowych sond pomiarowych, (19) zorientowanych przestrzennie, synchronicznie we wszystkich kanałach pomiarowych i w synchronizowanym interwale czasowym oraz w ścisłej korelacji z sygnałami informującymi o trybie pracy i o położeniu kombajnu ścianowego (15) w wyrobisku ścianowym (B). Na tej podstawie przy współpracy z serwerem przetwarzającym (10) lokalizuje się zjawiska sejsmiczne oraz po zakończeniu każdego skrawu przez kombajn (15) dokonuje analizy względnych zmian naprężeń w caliźnie węglowej (C) przed frontem ściany wydobywczej metodą tomografii osłabieniowo – tłumieniowej z wykorzystaniem zarejestrowanych energii fali (FK) wzbudzanej organem urabiającym kombajnu ścianowego (15).

Z kolei po zakończeniu skrawu podczas postoju kombajnu ścianowego (15), dokonuje aktywnej tomografii prędkościowej lub tłumieniowej poprzez prześwietlanie górotworu pomiędzy chodnikami przyścianowymi (A) przy pomocy fal sejsmicznych (FS) wywołanych zadziałaniem zdalnie wyzwalanych z powierzchni poprzez serwer przetwarzający (10) impulsowych wzbudników drgań (18).

Po czym, dokonuje analizy naprężeń metodą tomografii pasywnej prędkościowej i/lub tłumieniowej z wykorzystaniem jako źródła fali prześwietlającej wstrząsów indukowanych eksploatacją górniczą, następnie okresowo korzystnie kilka razy na zmianę wydobywczą sporządza wypadkową uśrednioną wielometodyczną mapę tomograficzną koncentracji względnych zmian naprężeń i/lub sporządza mapy z poszczególnych tomografii.

Układ składa się co najmniej z sześciu uniwersalnych modułów inicjacji i pomiaru drgań (1) usytuowanych w każdym z chodników przyścianowych (A), które połączone są iskrobezpiecznymi liniami transmisji cyfrowej (2) z lokalnym koncentratorem danych pomiarowych (3), który z kolei połączony jest z iskrobezpiecznym zasilaczem buforowym (4) oraz poprzez światłowodową sieć ETHERNET (5) z serwerem rejestrująco - sterującym (6) połączonym z kopalnianym system dyspozytorskim (7), z modułem globalnego pozycjonowania satelitarnego (8), z modułem wyznacznika czasu wewnętrznego (9) oraz z serwerem przetwarzającym (10). 

Z kolei do serwera przetwarzającego (10) podłączone są panel wizualizacji aktywnej tomografii osłabieniowo - tłumieniowej (11), panel wizualizacji aktywnej tomografii prędkościowej lub tłumieniowej (12), panel wizualizacji tomografii pasywnej prędkościowej lub tłumieniowej (13) oraz panel wizualizacji tomografii wielometodycznej (14).

Drukuj