Sposób i układ do wykrywania i minimalizacji zagrożenia metanowego w rejonie ściany wydobywczej.

Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ do wykrywania i minimalizacji zagrożenia metanowego w rejonie ściany wydobywczej kopalni lub w rejonie kilku ścian wydobywczych gdzie prowadzona jest eksploatacja węgla kamiennego w warunkach zagrożenia metanowego i zagrożenia tąpaniami. 

Drukuj