Przedmiot wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest sposób synchronizacji sejsmicznych jak i sejsmoakustycznych sieci pomiarowych zwłaszcza kopalnianych sieci iskrobezpiecznych oraz układ do stosowania tego sposobu umożliwiający precyzyjną synchronizację zwłaszcza zintegrowanych sieci sejsmicznych i sejsmoakustycznych, w tym sieci należących do sąsiadujących z sobą kopalń, co ma istotny wpływ na dokładność lokalizacji rejestrowanych zjawisk geofizycznych oraz skuteczność stosowanej z wykorzystaniem tych sieci tomografii pasywnej. 

Drukuj