Sposób synchronizacji sejsmicznych i sejsmoakustycznych sieci pomiarowych zwłaszcza kopalnianych sieci iskrobezpiecznych oraz układ do stosowania tego sposobu

Drukuj