Sposób i system do analizy struktury geologicznej i względnych zmian naprężeń w warstwach nad wyrobiskami górniczymi.

Drukuj