Skrót opisu

Sposób oceny wystąpienia zagrożenia wstrząsami wysokoenergetycznymi generowanymi eksploatacją podziemną polega na tym, że dokonuje się jednocześnie w ścisłej koincydencji czasowej i przestrzennej pomiarów drgań (EpomI) na powierzchni z trójskładowych czujników drgań (4) i parametrów wstrząsów (EpomII) pod ziemią z kopalnianego system sejsmicznego do lokalizacji wstrząsów (12) oraz pomiarów przemieszczeń (Upom) na powierzchni z trójskładowych czujników przemieszczeń punktów powierzchni (9), korygowanych okresowo tachimetrycznym zestawem pomiarowym (B) oraz rejestracji tych pomiarów w repozytoriach danych pomiarowych 17 mikroprocesora analitycznego (2a), następnie zbiory tych pomiarów poddaje się przetworzeniu w mikroprocesorze analitycznym (2a) i dokonuje się prognozy wystąpienia zagrożenia wstrząsami wysokoenergetycznymi w czasoprzestrzeni poprzez estymację zjawisk krytycznych uwzględniających skojarzenie obserwacji w postaci quasi deterministycznego i rozległego czasoprzestrzennie procesu deformacji górotworu oraz zjawisk parasejsmicznych w postaci krótkotrwałych drgań cząstek górotworu w dziedzinie czasu i częstotliwości, przy czym ich łączne oddziaływanie ma charakter funkcjonału nad przestrzenią lokalnie sumowaną.

System składa się z centrum przetwarzania (1), gdzie usytuowany jest serwer przetwarzający (2), do którego podłączony jest modem komunikacji bezprzewodowej (5), mikroprocesor analityczny 2a oraz kopalniany system sejsmiczny do lokalizacji wstrząsów (12), który połączony jest przewodowo z czujnikami sejsmometrycznymi (11), z kolei na obserwowanym obszarze górniczym (15) zabudowane są zestawy pomiarowe (A). Każdy z tych zestawów pomiarowych (A) składa się z odbiornika nawigacji satelitarnej 3 stanowiącego trójskładowy czujnik przemieszczeń powierzchni 9, zintegrowanego przestrzennie z trójskładowym czujnikiem drgań 4, które połączone są z modemem komunikacji bezprzewodowej 5. Z kolei na obszarze niepodlegającym deformacji pod wpływem eksploatacji górniczej zabudowany jest tachimetryczny zestaw pomiarowy B wyposażony w tachimetr automatyczny 6 z laserową alidadą 6a, do którego podłączony jest odbiornik nawigacji satelitarnej tachimetru 3 oraz modem komunikacji bezprzewodowej 5.

Drukuj